Regulamin dotyczący zakazu nagrywania
lub fotografowania w kinie

 

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Widza w Kinie Rialto w Poznaniu wynikające z wprowadzonych w Kinie zabezpieczeń przed nielegalnym utrwalaniem i kopiowaniem filmów w Kinie.

Każda osoba, która bierze udział w seansie filmu w Kinie („Widz”) oświadcza tym samym, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

§ 2 Zakaz nagrywania lub fotografowania filmu

Na sali kinowej w czasie trwania seansu obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz fotografowania, nagrywania lub utrwalania w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń wyświetlanego filmu.

§ 3 Odpowiedzialność za naruszenie Regulaminu

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Widza zakazu nagrywania lub fotografowania filmu, o którym mowa w § 2 Regulaminu, pracownik Kina ma prawo wyprosić Widza z sali kinowej.

Widz zobowiązany jest w obecności pracownika Kina usunąć na jego żądanie wszelkie fotografie lub zarejestrowany obraz lub dźwięk stanowiący część filmu.

Kino zawiadomi o stwierdzonym przypadku nagrywania lub fotografowania filmu i o osobie podmioty posiadające prawa autorskie do filmu lub prawa jego rozpowszechniania, w szczególności producenta i dystrybutora filmu, a także Kino ma prawo zawiadomić właściwe w sprawie organy ścigania.

Widz, który naruszył zakaz nagrywania lub fotografowania filmu, zobowiązany jest do zaspokojenia na swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób, w szczególności praw autorskich lub praw pokrewnych.

§ 4 Monitoring

Teren Kina, w tym sale kinowe oraz hol główny jest monitorowany.

Regulamin kina

Szanowni Państwo,
Kino Rialto jest kinem studyjnym. Prosimy o przestrzeganie naszego regulaminu, który dotyczy m.in. następujących punktów:

  • zakazu wnoszenia i spożywania gorących posiłków podczas seansu (hamburgerów, frytek, zup, fast foodów, itp.)
  • zakazu wnoszenia pop-cornu, chipsów, lodów oraz alkoholu,
  • zakazu używania telefonów— prosimy o ich wyłączenie,
  • zakazu nagrywania filmu i dokonywania zdjęć podczas projekcji,
  • zakazu palenia tytoniu i e-papierosów na terenie całego kina, prowadzenia głośnych rozmów lub przeszkadzania innym w oglądaniu filmu.

W przypadku zauważenia przez Państwa przypadków naruszenia regulaminu prosimy o kontakt z personelem kina.

ikonka1

ikonka2

REPERTUAR

Contact Us

#c50c36 #ffffff 300 400 #fff #000 left 140px click 400 410px px 10px 10px 10px 10px 10px 10px 10px 10px 10px 0 0
NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera i dowiaduj się o nowościach i promocjach jako pierwszy


E-mail

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej od Kina Rialto
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Kino Rialto – Intermedia s.c. J. Myszka P. Zakens, os. Piastowskie 19/22, 61-148 Poznań, NIP: 7811734343, która jest administratorem danych osobowych. Zapoznałem się z informacjami zawartymi w Polityce prywatności.
Zapisz się!